Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Vanderheyden-Robben

Kaulillerdorp 20

3950 Kaulille

Hoofdapotheker: Bruno Vanderheyden

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0459 221 655

Machtigingsnummer APB: 721601

Telefoonnummer: 011 44 11 51

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.